Server

Package 1

 

सामान्य प्रकारको वेबसाईट बनाउन यो प्याकेज उपयुक्त हुन्छ। १० वटा भन्दा कम पेजहरु यसमा राख्न सकिन्छ तर तपाईंले उक्त पेजहरु उप्डेट गर्न कुनै सिस्टम पाउन हुने छैन कुनै समय पेजमा कुनै कुरा थप्न राख्न परे तपाईंले हामीलाई संपर्क राख्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पुस्तक बिमोचन गर्दा, नयाँ फिल्म प्रदशनमा आउन अघी यस्तो वेबसाईटलाई बिज्ञापनको माध्यम बनाउन सकिन्छ।

 

 Other Packages >> Package 2 | Package 3 | Package 4 | Package 5

यो प्याकेजमा समावेस कुराहरु:

 

 

Price: Rs.7000/-

 

समावेस भएका कुराहरुको थप जानकारीको लागि हामीलाई Contact पेजमा गएर संपर्क गर्न सक्नुहुन्छ।