Server

Web Design in Nepal

 

Package Name
Package 1
Package 2
Package 3
Type
Info Site
Business Website
News Portal
Price
NPR 7,000/-
NPR 15,000/-
NPR 20,000/-

 

Web Design in Nepal

We think you are planning to have your own Website. There are lots of Web Designers and Website Designing Companies in Nepal. We are also one of the Website Designing Company in Nepal but unlike others We make the Website Design process as easier as possible for you!

 

How exactly we work?

You can get the detail of Website Designing Process here.

 

 

What about the cost?

We believe your Website is your Dream. So to make your dream come true We will use every available tools, experienced web Designers and every thing. So the cost is depend upon how big your dream is. Starting From Rs.7000 ($70 USD) we have verious plans. So for exact cost kindly contact us Today.

 

वेबसाइट किन चाहिन्छ?

 

वेबसाईटले तपाईंको ब्यापार राम्रो बनाउछ

अहिलेको समयमा धेरै जसो मानिसहरु Internet चलाऊछन र केही कुरा किन्नु पर्दा पनि Internet मै कहाँ किन्ने भनेर खोजछन तसर्थ तपाईंले वेबसाईट बनाउनु भयो भने तेस्ता Internet बाट खोजेर समान किन्ने ग्राहकहरुलाई पाउन सक्नु हुन्छ।

 

तपाईंको सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई एक्कै चोटि खबर गर्न मदत गर्दछ

तपाईंले वेबसाईट बनाउनु भयो भने तपाईंले तपाईंको सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई एकै पटक तपाईंको नयाँ Product हरुको बारेमा जानकारी दिन सक्नु हुन्छ। नयाँ Product आउनसाथै तपाईंले उक्त Product को जानकारी वेबसाईटमा हाल्दा तपाईंको सम्पूर्ण ग्राहकले वेबसाईट बाटनै सबै कुरा थाहापाउन सक्छन।

 

वेबसाईट २४सै घण्टा चलीरहन्छ

वेबसाईट २४सै घण्टा चलिरहन्छ तसर्थ तपाईंको ग्राहकले तपाईंको Service अथवा Product हरुको बारेमा जुन सुकै बेला पनि थाहा पाउन सक्छन जसको कारण तपाईंको अफिस बन्द रहको बेला पनि ग्राहकले तपाईंको सेवाहरुको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन यसले तपाइलाई पक्कै पनि फाईदा दिनेछ।

Head Office

Bishal Bazar, Anarmani-4 Birtamod Jhapa Nepal
Email: mail@meroserver.com 
Phone: 023-545013